Den som ikke er ropt opp, kan gå hjem!

Den som ikke er ropt opp, kan gå hjem! (2012)

Nes Lenseteaters andre produksjon.

Fest i bestyrerboligen!

Tittelen er en replikk som Bestyreren skal ha avsluttet det årlige oppropet med.
Han sto på trappa utenfor kontoret på ”Solnes” og ropte opp hvem som fikk arbeid på lensa denne sesongen, og avsluttet med at den som ikke var ropt opp, kunne gå.

Nå skal dette riktignok ha skjedd før krigen, mens stykket handlet om den første tiden etter 2. verdenskrig.
Stykket var bygget på minner, og minner fortelles og gjenfortelles, og kan nok iblant ta litt av.

Som det står i en sang i stykket:

For minnet og glemselen blander seg sammen
og blir til ei speiling av åssen det var.
Nå gir vi deg dette,
og så kan du rette
opp feila vi gjør i vårt dikt.
Det blir kanskje sannhet av slikt?
Sentralt i stykket sto to tidligere lensekræbber som ikke ble ropt opp denne gangen.
Hvordan reagerer den enkelte når urettferdigheten rammer?

Dette temaet speiles i en sterk skjebne fra etterkrigstidens Norge: karikaturtegneren Odd Einarson. Han bodde i Skiptvet etter krigen – etter at han hadde utløst den første alvorlige karikaturstriden her i landet. Han hadde karikert Hitler allerede i 1934. Men når vi kom til 1945, var det sentrale aktører i statsmakten som ble offer for Einarsons ord og tegninger: Han gikk offentlig ut mot dødsdom over norske nazister – med karikaturtegninger som våpen. Han ville ikke at vi skulle bli det vi kjempet imot. Fra årsskiftet 1946/47 nektet Narvesen å distribuere Einarsons karikaturblad ”Trollspeilet”. Han mistet atelieret sitt på Karl Johan i Oslo. Han mistet leiligheten sin. I praksis hadde han fått yrkesforbud.

Han flyttet til Skiptvet og begynte et nytt liv. Fra nå av levde han av å lage lystige portretter av ”oss”, alle sammen. Med hjelp av frisør Fossum og slepebåtkaptein Arnt Svartedal bygget han om en bil så han både kunne bo i den og bruke den til atelier. Med hjemmebygde biler reiste han Norge rundt i 38 år. Det sies at han har tegnet en halv million portretter av nordmenn.

I mens går livet sin gang ved lensa. Hvordan det gikk med de to arbeidsløse, er hovedhandlingen i stykket. Nå som stykket er utspilt (i hvert fall i første omgang), kan vi røpe det: Den ene ble elev av Einarson og slo inn på kunstnerbanen. Den andre måtte rase fra seg, før han gikk den lange veien gjennom fagforeningsarbeid, og fikk tilbake jobben.

For de eldste fra Indre Østfold var mange av historiene i stykket kjent. Lensa var den største førindustrielle arbeidsplassen i distriktet. Om lag 400 mann tok daglig med seg ”drammenser’n” sin, lensehaka, og spredte seg utover gangbroene som dekket elva i mellom Skiptvet på vestsiden, Eidsberg , Rakkestad og Varteig på østsiden. Tømmeret ble sortert ute på elva fra 1853 – da lensearbeiderne reiste seg i Norges første streik på vann! De tapte – Arbeidsplassen forble ute på vannet i 133 år til.

For de yngste tilskuerne var det nok en del ukjente ord og begrep i stykket. For det er det med språk, at når arbeidsoppgavene blir borte, da blir ordene for dem også borte. Nes Lenseteater ønsket å tydeliggjøre miljøet ved elva, så minnet om fløterne ikke skulle dø bort riktig enda. Det var tømmeret som var Norges første gull.

Som lensekræbbene synger i stykket:

Mens dem store satt og regna
på hva tømmeret var verdt,
da slo Krestoffer inn hakan
i en stokk som var helt makan
til dem andre tiltenkt Borregaard.

Det var oss,
oss som Einarson har tegna.
Det var oss som gikk på vannet,
brakte ”Norges gull” til landet,
det var oss.

Kunstnerisk ansvarlige:
Kristin Lyhmann: Dramatiker og produsent
Gudmund Groven: Instruktør, komponist og scenisk tilrettelegger
Ella Gyri Groven: Steppdans-instruktør og proff skuespiller
Inger Johanne Orefellen: Sanginstruktør
Musikere: Birgitte Henriksen og Terje Amundsen
Gunhild Johnsen: Rekvisitør og kostymer
Lars Tore Lande: Lydmann

Styret:
Kjell Ludvigsen
Torgunn Skjelle Sollid
Olav Pedersen
May-Britt Borgen
Lars Sæther


Største bidragsytere:

Skiptvet kommune
Østfold fylkeskommune
DnBNOR Sparebankstiftelsen
Askim Sparebank
Norsk teaterråd
Østfold Teater
Fritt Ord
Arbeiderbevegelsens kulturnettverk Østfold
LO
Nabokommuner