Spor i vann

Ælverapp (Foto: Magdalena Mekin)

Spor i vann (2010)

Nes Lenseteater ble etablert med det formål å formidle historier som lever i muntlig tradisjon fra arbeiderne ved lensa.

SPOR I VANN var Nes Lenseteaters første produksjon. I forbindelse med oppsettingen ble skuespillerstaben etablert. På Nes lensemuseum ble det hogd en skogteig og bygd et amfi. Og veien bort til spillestedet ble betydelig oppjustert.
Stykket var en slags ”revy” over 300 år ved tømmersorteringslensa i Glomma mellom Skiptvet på vestsiden – Askim, Eidsberg, Rakkestad og Varteig på østsiden.

Handlingen foregikk en dugnadsdag ved museet, der man skulle lage ”bilder” fra lensehistorien. Hvert bilde var en historisk scene. Det ankom en amerikaner om skulle lete etter hjemstedet til kona si, her ved elva. Det var han som ble ”tilskueren” til scenene, og han fant til slutt sine egne.

Underveis fikk vi ”bilder” fra streiken ved Nes 1853. Det var en før-industriell streik. Tømmersorteringsarbeidet ble flyttet fra land og ut på vannet. Det ble en helt ny situasjon for arbeiderne, og de gikk til streik. De elleve lederne ble oppsagt, og det ble ikke noe påslag på lønna.
Vi fikk se kvinnene, de som ikke hadde arbeid på lensa, men samlet seg til sangmøte med håndarbeid. Og vi ble kjent med den første kvinnen som faktisk ble ansatt der.
Et ”bilde” fra 1930-tallet var av jøden Abosch som kom på trehjuls motorsykkel med varene sine, for å selge til lensekræbbene. Han bød på både dresser og skjerf og småsaker fra den blå bylten sin, og han skapte en lystig pause.

Men nå var hele lensa nedlagt, den fins bare som et minne og et museum.

Spor i vann
Det fins ikke spor i vann
Ingen kan høre latter’n fra gutta når Kal detter ut fra en pram
Ingen kan se han som stikker seg vekk og tar seg en hardt tiltrengt dram
For det fins ikke spor i vann.
Bare svanene flakser
Og sladrer og krakser i vårnatta:
Jo, det var her!
Det var akkurat her
Besteforeldra dine ble kjær
I en’annen mens elva gikk svær

Kunstnerisk ansvarlige:
Kristin Lyhmann: Dramatiker og produsent
Gudmund Groven: Instruktør, komponist og scenisk tilrettelegger
Paolo Martini: Proff skuespiller
Inger Johanne Orefellen: Sanginstruktør
Musikere: Birgitte Henriksen og Terje Amundsen
Gunhild Johnsen: Rekvisitør og inspisient
Lars Tore Lande: Lydmann
Marianne Stranger: Enkelte kostymer
Spesialeffekter: Pradtana Anthony og Ratanasuk SangthongatasStyret:
Cecilie Agnalt
Torgunn Skjelle Sollid
Tom Sydengen
Olav Pedersen
Kristin Lyhmann

Største bidragsytere:
Skiptvet kommune
Østfold fylkeskommune
DnBNOR Sparebankstiftelsen
Askim Sparebank
Norsk teaterråd
LO
Østfold Teater
Nabokommuner