Forløperen til teateret var en forestilling i 1995, «Fredag den 13.» Dette var en vandrehistorie. Teateret ble spilt inne i et hus via flere rom. Historien var om storstreiken ved Nes Lense i 1926. En streik som skulle få stor påvirkning i fremtiden rundt arbeidskrav og sikkerhet. I 2009 ble «Nes Lenseteater» offisielt stiftet. Tanken var et uteteater ved Nes Lensemuseum. Hvor scenen er ute og hele sceneteppet er fantastisk natur med Glomma i bakgrunnen. Videre i 2010 ble en ny forestilling satt opp. Den første på utescenen var «Spor i vann». Forestillingen var en slags revy med 300 års tømmerlensearbeid. Målet ble videre å sette opp en forestilling hvert 2. år. Det krever såpass med tid til planlegging, manuskript men også vanskelighetsgraden på å innhente sponsorer og samarbeidspartnere.

Nå er teateret i gang med en ny forestilling for 2017. Stykket heter denne gangen «Skuddår smeller ikke», og er basert på et våpenslipp som ble gjort under 2. verdenskrig. Navnet på forestillingen er en av mange koder som ble sendt via radioen. De beskrev hvor og når slippet foregikk. Dette slippet, som er en sann historie ble gjort i Skiptvet og vil i hovedsak handle om hvordan de lurte tyskerne og dramaet rundt gjemsel av våpen. Store trekk fra virkelig historie med enkelte reelle navn.

Teateret baserer seg ikke bare på profesjonelle skuespillere, men de åpner for alle. Lokale teaterspirer, store og små. Alle roller er viktige, selv de bittesmå. Derfor kan alle typer mennesker delta i forestillingene. Det er gjerne innleid 1-2 profesjonelle skuespiller i hovedrollene som drar hele stykket. Dette er alltid personer som gir mye av seg selv, til de lokale amatørene og ikke setter seg selv spesielt høyere enn oss andre. Resten er amatører, frivillige og folk som tøyer personlige grenser og sceneskrekk. Skuespillerne er fra hele indre Østfold og har derfor også et bredt publikum. Styret og arbeidsgruppene er frivillige.

Ved tømmersorteringslensa på Glomm arbeidet rundt 400 mann ute på elva med å sortere tømmer før det ble slept videre nedover til tømmerkjøperne ved utløpet av den 60 mil lange elva. Lensa som arbeidsplass lignet ikke på andre arbeidsplasser. ”Lensekræbbene” – som lensearbeiderne ble kalt – holdt daglig til på smale lenseganger av tre, flytende på vannet. Sesongen varte fra elva ble isfri til isen la seg. Ikke så rart at det finnes mange særegne historier fra en slik flytende arbeidsplass!

De forestillingene Nes Lenseteater har vist, heter:
«Spor i vann» (2010)
«Den som ikke er ropt opp, kan gå hjem» (2012)
«Det andre landet» (2015)