Med GPS
Skriv inn: Nesveien 265, Skiptvet

Fra Spydeberg, retning Skiptvet.

spydebergveien
Følg Spydebergveien (Riksvei 122).

spydebergveien2

Ved krysset hvor du tar av til venstre mot Askim (Riksvei 115).

spydebergveien3

Følg denne like over bakketoppen. Byggefelt på høyre side.

spydebergveien4

Ta inn til høyre like etter på Riukveien (Riksvei 264).
Du vil se et skilt, «Sundås».

 

askimveien4

Etter Ca 4 kilometer og du tar inn på Nesveien.

askimveien5

Du vil se et skilt, «Nes Lensemuseum».
Følg Nesveien ca 3 kilometer.

askimveien6
Siste delen av veien går over til grusvei.
Hold til høyre for låven det står «Nes» på.

Følg museumsskilting til Nes lensemuseum».
Skiltene er plassert ved inngangene til bygda.

Parkering på jordet.
Olav Koppang låner ut jordet sitt.